Styrelse

Styrelse och funktionärer

FM styrelse verksamhetsåret 2015
Gunnar Hedberg,ordförande, Stenstorp,  0500-417336
Gösta Eriksson, sekreterare, Floby, 0515-40551            
Gunnar Nyberg, kassör, Stenstorp, 0500-458085 
Bengt Planting, klubbmästare, Falköping, 0515-18144         
Jörgen Andersson, ledamot, Falköping, 0515-12302
Lennart Rundqvist, ledamot Gökhem,  0515-728372 
    

Egon Freij, suppleant, Floby, 0515-40138             
Ulf Söderhielm, suppleant, Falköping, 0515-17635
Georg Flessa, suppleant, Floby, 0515-41111             

Revisorer                 
Claes-Göran Näslund, Falköping, 0515-18377
Arne Johnsson, Falköping, 0515-14768

Dirigent
1:e dirigent            Birgitta Lindh

Hedersmedlemmar
Sture Ödling

Programråd

Gösta Eriksson
Birgitta Lindh
Ulf Söderhielm
Claes-Göran Näslund
Egon Freij
Gunnar Nyberg
Gunnar Hedberg

Pressansvarig och web-ansvarig
Gunnnar Nyberg 0500-458085, Mats Lagerqvist 0760-298288