Styrelse

Styrelse 2018

FM styrelse verksamhetsåret 2018
Gunnar Hedberg,ordförande, Stenstorp,  0500-417336     
Gunnar Nyberg, kassör, Stenstorp, 0500-458085  
Bengt Planting, klubbmästare, Falköping, 0515-18144         
Jörgen Andersson, ledamot, Falköping, 0515-12302
Georg Flessa, ledamot, Floby, 0515-41111
Evert Johansson, ledamot,     

Gösta Eriksson, suppleant, Floby, 0515-40551
Sören Davidsson, suppleant, Stenstorp, 0500-451095
Kåre Mattsson, suppleant, Falköping, 0705-184305            
    
Revisorer                 
Claes-Göran Näslund, Falköping, 0515-18377
Arne Johnsson, Falköping, 0515-14768

Dirigent
1:e dirigent            Birgitta Lindh


web-ansvarig
Mats Lagerqvist 0760-298288