En kortversion av vår historia

Några händelser räddande undan glömskan. Läs också Gösta Eriksson mer fylliga historibeskrivning i kåseriform på annan sida.

Första 70 åren

 • I april 1909 bildades Falköpings Manskör med 30 medlemmar. 
 • På 30-talet bildade en utbrytargrupp ”Sångarbröderna” och kara . Manskören gick på sparlåga
 • Efter några år inlemmades åter Sångarbröderna i kören. Jens Bartler blev dirigent.
 • 1949 gav Falköpings Manskör sin sista konsert. Dirigent var Josef Swensson.
 • 1950 bildades Floby Manskör med flera medlemmar från falköpingskören. Under åren medverkade bl.a. Olle Karlsson, Rune Westermark, Sten Henriksson och Nils Rynefors som dirigenter.
 • Floby Manskör gav många egna konserter i kyrkor och samlingslokaler inom en 10-milsräjong från Floby. Samarbetade med Mullsjö Manskör och andra körer inom VSF

De senaste 30 åren med Falbygdens Manskör

 • Den 8 oktober 1979 bildade 14 manskörssångare Falbygdens Manskör. Medlemmar i Floby Manskör utgjorde stommen. Skara Manskör bidrog vid övningar och vid någon konsert. Gav i övrigt råd och tips om organisation och repertoar.
 • Våren 1980 gav Falbygdens Manskör sin första konsert i Biblioteket i Falköping.
 • 1984 deltog kören i Rikssångarmötet i Göteborg. Tillsammans med 1000-talet andra sångare fick kören sjunga under ledning av legendariske Erik Ericsson.
 • 1989 firade kören 10-årsjubileum. Markerades med ny körkostym, en festlig konsert och skivinspelning.
 • 1990 besök i Falköpings vänort Kokemäki i Finland och hos deras manskör.
 • 1990 gemensamma Vårkonserter med Vulcans Manskör.
 • 1991 Bel Sono-kören, med sin dirigent Henry Svensson, var gäster.
 • I augusti 1991 sjöng kören vid segelflygets 50-årsjubiléet på Ålleberg.
 • 1994 är ett bra exempel på ett intensivt år. Utöver framträdanden vid Valborg, Svenska flaggans dag och Advent, var det följande:
   • 1:a maj 15-årsjubileumskonsert på Stadsteatern med Stefan Ljungqvist.
   • Maj: Sångarresa till Holland.
   • I oktober höstkonsert.
   • I december Julkonsert i Smögens Missionskyrka
 • 1996 gjorde kören en Vårcaprice - en exposé över svensk historia  med utblick från bergen på Falbygden. Rolf Green beledsagade med elegant retorik.
 • I juli 1996 framfördes, tillsammans med en valthornskvintett, Schuberts ”Nachtgesang im Walde” vid 12:e Nordiska hornseminariet på Visingsö.
 • 1996 Deltog i invigningen av Dalénmuséet i Stenstorp.

 • Från 1997 lämnade Nils Rynefors den musikaliska ledningen.
 • 2001 sjöng kören i Broddarps kyrka när 1:e tenoren Claes-Göran Näslund ingick äktenskap med sin Mona.
 • 2002 Den stora Taube-galan. Medverkade tillsammans med andra körer och solister.
 • I januari 2003 framträdande utomhus vid återinvigningen av tågstopp i Floby.
 • I april 2003 resa till Skagen för att sjunga i Svenska sjömanskyrkan
 • I maj 2005 resa till Helsingfors för konsert i Svenska kyrkan. Dirigent Sami Kaukonen.
 • 2005 Rotarys 100-årsfirande. Kören sjöng några Taubemelodier
 • Tredje advent 2005 inviterade att sjunga delar ur vår adventsrepertoar i Mariakyrkan i Göteborg. Officiant var biskopen Aurelius.
 • 2007 konsert ”Klimat och väder” med John Pohlman.
 • 2009.”Hyllning till Povel Ramel”. Två konserter i Falköping, en i Skara. Emily Lundgre dirigerade.
 • 2009 tilldelade Falbygdens Manskör en ny fana från Rikskommittén  Sveriges nationaldag. Den överlämnades högtidligen till kören 6 juni i ”Plantis”.

Falbygdens Manskörs dirigenter senaste 30 åren

Nils Rynefors, dirigent i 18 år i Floby Manskör och Falbygdens Manskör

Erik Rynefors

Bengt Olausson

Lars Sandin

Ewa Eriksson

Per Leden,

Anders Karlsson,

Sami Kaukonen

Emily Lundgren

och nuvarande ledare Birgitta Lindh

 

Kören år 1989 vid en TV-inspelning TV4 Skövde.