Bio

Film med några klipp ur konserten "Manskör Swing och Väder-lek" med John Pohlman som konferencier. April 2014
Falbygdens manskör tillsammans med Västergötlands manskör.